Blog Image

SprogNinjas blog

SprogNinjas blog

Læs om sprog, oversættelse og korrektur. Om en freelancers hverdag og om at arbejde hjemmefra. Om interessen for sproglige spidsfindigheder og fascinationen af spændende fænomener.

50+, tak. Ikke +50

Grammatik Posted on Fri, July 12, 2019 09:32:49

I medierne er der for tiden nogle diskussioner, artikler og interviews inden for emnet aldersdiskrimination. Her nævnes sommetider folk på “+50” eller måske “+60”. Uden ellers at blande mig i den diskussion vil jeg gerne gøre opmærksom på placeringen af det lille plus. Det skal stå efter det tal, der er definerende for alderen. Altså fx “folk på 50+”, dvs. “folk, der er 50 år og opefter”.

Sproget.dk har svaret på et spørgsmål inden for emnet i 2015: https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/svarbase/SV00016432/?exact_terms=50&inexact_terms=femti,halvtredsindstyve,halvtreds

Hvis plusset skrives foran tallet, kommer man uforvarende til at skrive noget helt andet, idet man så skal lægge tallet til (hvad tallet skal lægges til, fremgår ikke klart …). “Folk på +50 år” betyder noget i retning af “folk, der er 50 år mere end det, de ellers er”. Men det er jo noget sludder …

Så sæt lige det lille plus på dets rette plads, tak. Det ville bare være fint.

TanjaNogle eller nogen?

Grammatik Posted on Sat, October 07, 2017 08:27:42

Problemet med nogen og nogle er, at det ikke er til at høre forskel på de to ord. I al fald ikke, hvis man sjusker lidt med udtalen. Og så kan man jo spørge: Nå, og hvad så? Hvilken forskel gør det, om jeg bruger nogen eller nogle?

Der er en betydningsforskel på de to ord. Nogen betyder nogen overhovedet eller nogen som helst. Det bruges i ikke-sætninger, i hvis-sætninger og i spørgsmål.

Æblemand, kom indenfor. Æblemand, kom indenfor. Har du nogen æbler med til mig i dag?

Hvis du har nogen æbler med, må du gerne komme indenfor.

Nej, jeg har desværre ikke nogen æbler med i dag.

– Billede af æblemand, der har alt andet end æbler med i dag.

Nogle bruges
derimod i betydningen nogle stykker, et
par, en del
.

Nogle af æblerne er
stødte og brune.

Så man kan altså huske det på, om det er nogen (overhovedet) eller nogle (enkelte). En anden huskeregel er,
at nogen minder om det engelske any, mens nogle kan sidestilles med some.
Do you have any apples for me? Yes, I have some.

Læs mere: i Håndbog i Nudansk, side 424-426; på sproget.dk
under Typiske problemer; under opslaget ”nogen” i Retskrivningsordbogen.