I medierne er der for tiden nogle diskussioner, artikler og interviews inden for emnet aldersdiskrimination. Her nævnes sommetider folk på “+50” eller måske “+60”. Uden ellers at blande mig i den diskussion vil jeg gerne gøre opmærksom på placeringen af det lille plus. Det skal stå efter det tal, der er definerende for alderen. Altså fx “folk på 50+”, dvs. “folk, der er 50 år og opefter”.

Sproget.dk har svaret på et spørgsmål inden for emnet i 2015: https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/svarbase/SV00016432/?exact_terms=50&inexact_terms=femti,halvtredsindstyve,halvtreds

Hvis plusset skrives foran tallet, kommer man uforvarende til at skrive noget helt andet, idet man så skal lægge tallet til (hvad tallet skal lægges til, fremgår ikke klart …). “Folk på +50 år” betyder noget i retning af “folk, der er 50 år mere end det, de ellers er”. Men det er jo noget sludder …

Så sæt lige det lille plus på dets rette plads, tak. Det ville bare være fint.

Tanja